Kinh nghiệm thi công

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng chúng tôi đã thi công rất nhiều công trình lớn, nhỏ khác nhau ở nhiều điều kiện thi công khác nhau. Chúng tôi đã hoàn thành và đã đưa vào sử dụng các công trình sau:

Thi công cải tạo, nâng tầng các công trình :

Thi công xây dựng mới các công trình

Thi công các công trình bằng tấm vật liệu nhẹ

Thi công xử lý chống thấm các công trình: